User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


              ดาวน์โหลดเอกสาร-  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” โทรศัพท์ 02-9428200 ต่อ 2191, 2190
-  ส่งแบบฟอร์ม (ศศ.กพ.) บก.100 ได้ทางโทรสาร 02-5799436 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    หรือ ด้วยตนเอง ณ ศร.4 ชั้น 10 ห้อง 1001 
-  ทางศูนย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาการใช้ห้องประชุมนวัตกรรมฯ ผ่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ลงรับเอกสาร

 

Toogle Right